Pereiti prie turinio

Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Apibendrinus analizę, konstatuotina, kad UAB „Širvintų knygynas“ darbo organizavimo tvarka, yra reglamentuota įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, todėl sąlygos korupcijai pasireikšti nėra palankios. Korupcijos pasireiškimo tikimybė vertintoje veiklos srityje yra šiuo metu nenustatyta.

ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJA

ANTIKORUPCINIS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/
Arba bendruoju Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos elektroniniu paštu antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2017 m. - 2020 m. korupcijos prevencijos programa

2017 m. -2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2019 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2020 m.